KNHS Regio Noord-Brabant

Paardensport, dressuur

Vacatures Regiobestuur Noord-Brabant

Binnen het Regiobestuur zijn een 3-tal vacatures:

- penningmeester

- algemeen bestuurslid

- portefeuillehouder recreatie

Lees hieronder de volledige functieprofielen om te bepalen of dit iets voor jou is. Reageren kan tot 16 september 2017. We kijken uit naar jullie reactie!

Algemeen bestuurslid

VACATURE BESTUURSLID KNHS REGIO NOORD BRABANT

DE KNHS IS ER VOOR ONS ALLEMAAL

De KNHS is de bond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het beleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De bestuursleden van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Door het aftreden van een bestuurslid eerder dit jaar zoekt Regio Noord-Brabant een nieuw bestuurslid, die:

 • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, graag in een team werkt en betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport en die bij voorkeur een duidelijke link en interesse heeft naar de Eventing en Springsport;
 • Een helder visie heeft, kan verbinden, nieuw beleid implementeert, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maakt naar het regionale beleid.

Een bestuurslid heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht.

Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteiten beschikt, meld u zich dan nu aan als:

Kandidaat-Bestuurslid voor de KNHS Regio Noord-Brabant

Een gesprek met een afvaardiging van het regiobestuur en de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Een verklaring omtrent gedrag kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het bestuurslid van de regio wordt op de Algemene ledenvergadering van 02 november 2017 middels een stemming in functie gekozen.

Indien u meer wilt weten over deze functie dan kunt contact opnemen met de huidige voorzitter of de secretaris van de regio. Contactgegevens staan op de regiowebsite: http://www.knhsregiobrabant.nl/bestuur

U kunt voor vrijdag 16 september 2017 een e-mail met uw motivatie sturen naar de secretaris van de regio de heer P. Timmers: pac.timmers@hetnet.nl  Een gesprek met een afvaardiging van het regiobestuur en de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure.

Penningmeester

VACATURE PENNINGMEESTER KNHS REGIO NOORD BRABANT

DE KNHS IS ER VOOR ONS ALLEMAAL

De KNHS is de bond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het beleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De bestuursleden van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Vanwege het aftreden van de huidige penningmeester op 02 november a.s. zoekt Regio Noord Brabant een nieuwe penningmeester, die:

 • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport, ervaring heeft met een financiële boekhouding.
 • De penningmeester vormt tezamen met de voorzitter en de secretaris de vaste kern van het dagelijks bestuur van de Regio Noord-Brabant.

 De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans:

 • Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie;
 • De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken;
 • Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren;
 • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren.

Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteiten beschikt, meld u dan nu aan als:

Kandidaat Penningmeester voor de Regio Noord-Brabant

Een gesprek met een afvaardiging van het regiobestuur en de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Een verklaring omtrent gedrag kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het bestuurslid van de regio wordt op de Algemene ledenvergadering van 02 november 2017 middels een stemming in functie gekozen.

Indien u meer wilt weten over deze functie dan kunt contact opnemen  met de huidige voorzitter of de secretaris van de regio. Contactgegevens staan op de regiowebsite: http://www.knhsregiobrabant.nl/bestuur

U kunt voor vrijdag 16 september 2017 een e-mail met uw motivatie sturen naar de secretaris van de regio de heer P. Timmers: pac.timmers@hetnet.nl  Een gesprek met een afvaardiging van het regiobestuur en de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure.

Portefeuillehouder recreatie

VACATURE PORTEFEUILLEHOUDER RECREATIE KNHS

REGIO NOORD BRABANT

DE KNHS IS ER VOOR ONS ALLEMAAL

De KNHS is de bond voor alle paardensporters, van recreatie tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de regio om samen vorm te geven aan het beleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder het behartigen van de belangen van de recreatiesporters in de regio. Daartoe is in elk regio een portefeuillehouder recreatiesport aan het regiobestuur toegevoegd. Deze portefeuillehouder is tevens lid van het landelijke KNHS forum Recreatiesport.  Door het aftreden van de huidige portefeuillehouder recreatie per uiterlijk 02 november as. zoekt Regio Noord-Brabant een nieuwe portefeuillehouder recreatie, die:

 • Bestuurlijke ervaring hebben en een sportieve, enthousiasmerende, verbindende en resultaatgerichte houding hebben;
 • Affiniteit hebben met en belangenbehartiger willen zijn van de recreatieve ruiter;
 • Zich willen verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de recreatieve paardensport wordt ontwikkeld én uitgerold om vervolgens de vertaalslag te maken naar het regionaal beleid (bijvoorbeeld Enjoy the Ride);
 • Een uitgebreid netwerk hebben binnen de recreatieve hippische wereld;
 • Contact onderhouden met de Regioconsulenten (Regioconsulenten staan immers weer in verbinding met terreineigenaren, gemeenten, Staatsbosbeheer etc)
 • Als belangenbehartiger van de recreatiesport de recreatiesport in de regio maar ook binnen het regiobestuur een duidelijke positie te geven;
 • Samenwerken met het regiobestuur.

 

Een bestuurslid heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht.

Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteiten beschikt, meld u zich dan nu aan als:

Kandidaat-Portefeuillehouder recreatie  voor de KNHS Regio Noord-Brabant

Een gesprek met een afvaardiging van het regiobestuur en de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Een verklaring omtrent gedrag kan onderdeel uitmaken van de procedure. De portefeuillehouder recreatiesport wordt via digitale weg in functie gekozen door alle leden van de regio en zal tijdens de Algemene ledenvergadering van 02 november 2017 worden benoemd.

Indien u meer wilt weten over deze functie dan kunt contact opnemen met de huidige voorzitter of de secretaris van de regio. Contactgegevens staan op de regiowebsite: http://www.knhsregiobrabant.nl/bestuur
 

U kunt voor vrijdag 16 september 2017 een e-mail met uw motivatie sturen naar de secretaris van de regio de heer P. Timmers: pac.timmers@hetnet.nl  Een gesprek met een afvaardiging van het regiobestuur en de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure.