Paardensport, dressuur, concours, beloftetraining

Recreatie

Ruiterroutes in Brabant

Hebben jullie de nieuwe Paard & Sport al binnen?

De recreatie pagina's  in de winter editie zijn gevuld met een mooi artikel over ruiterroutes in Brabant!

Begint het bij jullie ook al te kriebelen om in jullie regio aan de slag te gaan met ruiterroutes en  wil je aansluiten op het Brabantse ruiter en men netwerk of  een knelpunt melden, neem dan contact op met een van onze regioconsulenten Trix, Frans of Johan. https://www.knhs.nl/regioconsulenten

Werkgroep "Bergeijk te paard"

Enkele jaren geleden is vanuit Vereniging Promotie Bergeijk de werkgroep ‘Bergeijk te Paard’ een project gestart om een ruiter- en menroutenetwerk te ontwikkelen. Daarvoor heeft de werkgroep een concept knooppuntennetwerkroute ontwikkeld en geld ingezameld. Om het volledige routenetwerk aan te leggen, zijn echter nog extra middelen nodig. Deze zijn mogelijk te verkrijgen via  een subsidie die beschikbaar is gesteld in het kader van de aanleg van de nieuwe N69, de zogenoemde LEADER-subsidie. 

Voorwaarden LEADER-subsidie
Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit LEADER, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet aan het totale project een bedrag van € 208.000 worden besteed. Daarvan bestaat 60% uit subsidie (30% LEADER en 30% inbreng vanuit de gemeentes). De resterende 40% moet uit private middelen bestaan. De private middelen hoeven niet alleen gekoppeld te worden aan de route zelf. Deze kan ook bestaan uit andere paardgerelateerde investeringen. 

Samenwerking met de N69-gemeentes
Over het ruiter- en menroutenetwerk is overleg met Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Zij hebben ook plannen om routes aan te leggen. Door samen te werken, verwacht men dat het project voldoende omvang krijgt om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie.

Adopteer je bos

Samen met je paard door de natuur struinen, dat is toch geweldig? Tenminste, dat vinden wij wel! De natuur waarin wij dagelijks te paard van kunnen genieten heeft ook zorg en onderhoud nodig. Gelukkig zijn er overal in Nederland initiatieven waarin gepassioneerde ruiters en menners zich samen met terreineigenaren en -beheerders inzetten om de natuur toegankelijk, veilig en mooi te houden. Als KNHS willen we hier graag een steentje aan bijdragen. Ben je nieuwsgierig en wil je ook graag helpen? Kijk dan op: www.adopteerjebos.nl voor meer informatie.

Werkgroep Ruiters en Menners Gemeente Bladel

In april 2016 werd er een werkavond georganiseerd voor menners en ruiters van de gemeente Bladel met als thema de toegangelijkheid van natuurgebieden.
Er kwam veel input voor verbeterpunten en er was begrip voor het voornemen om kwetsbare stukken natuur minder toegankelijk te maken. 
In onderstaande nieuwsbrief kunt u lezen wat er inmiddels gedaan is met de resultaten van de werkavond.

 

Ruiter en men knooppunten netwerk

In Zuid-Oost Brabant wordt er hard gewerkt aan een knooppunten netwerk voor ruiters en menners.
In navolging van de gemeente Someren, Heeze-Leende en Valkenswaard  hebben de gemeente Bladel en Eersel de handen in één geslagen om een ruiter en men-netwerk te realiseren.
In samenwerking met routebureau Brabant en een aantal ondernemers en vrijwilligers izijn de regio consulenten de afgelopen tijd aan de slag geweest om de gewenste routes in kaart te brengen. Deze routes  worden door het routebureau verder uitgewerkt en gedigitaliseerd.
Op 15 november was e
en aantal  terreineigenaren aanwezig bij de startbijeenkomst  bij PCK Eersel. Zij waren erg enthousiast over het genomen initiatief vanuit de gemeente, ondernemers en ruiters en menners. 
Zijn er in er in uw omgeving ook plannen om ruiterroutes aan te pakken of is er behoefte aan een ruiterroutenetwerk neem dan contact op met de regioconsulent.

 

Gebruik de BuitenBeter APP!

Is er op straat of in het groen iets kapot? Meld dit bij de gemeente. Met de BuitenBeter-app maakt u in vier eenvoudige stappen een melding over de buitenruimte.

Download de gratis BuitenBeter app op je smartphone: iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian. Binnen vier stappen locatie (via automatische GPS-bepaling), probleem en foto doorspelen aan de gemeente.

Vier eenvoudige stappen

  • Stap 1: Maak een foto
  • Stap 2: Leg de plek vast
  • Stap 3: Omschrijf het probleem
  • Stap 4: Verzend  en volg de melding