KNHS Regio Noord-Brabant

Paardensport, dressuur

Eventing

Eventing kampioenschappen 2017

Paarden
De kampioenschappen vinden dit jaar plaats in Leidschendam op 24 en 25 juni 2017.
Klik HIER voor de uitslagen.

Pony's
De kampioenschappen vinden dit jaar plaats in Ysselsteijn op 30 september 2017.

Verslag forum bijeenkomst (sept 2017)

Op woensdag 13 september is het eventingforum voor de derde keer in 2017 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder ideeën voor het nog op te stellen meerjaren beleidskader, de bijscholingen voor de crossbouwers en de technisch afgevaardigden, het plan om decentraal informatiebijeenkomsten te houden en de reglementswijzigingen 2018.

Het forum vergadert voor de eerste keer met de nieuwe voorzitter Dick Greve. Gelderland heeft een nieuwe afgevaardigde in het forum in de persoon van Dirk Jan Mosselman. 

Onderwerpen voor het meerjarenbeleidskader eventing
In het forum is gesproken over de speerpunten voor de komende jaren. Waar moeten we aandacht aan besteden, wat zijn onze doelstellingen? De volgende thema’s worden voorgesteld:

  • Het “All year round eventing” met de doorontwikkeling van de Eventingderby en Indooreventing
  • Het vermarkten van de unieke discipline eventing bij verenigingen en maneges. Kenmerken eventing: plezier, goede sfeer, trots op resultaat, lol met je knol, ‘wauw-gevoel’, blij naar huis, vrijheid in de natuur, kicken!
  • Om eventing te promoten en een kennis uit te wisselen decentraal bijeenkomsten organiseren met specifieke thema´s, gericht op wedstrijdorganisaties, oefenterreinbeheerders, officials en vrijwilligers en natuurlijk ook ruiters.
  • Nationale en internationale crossbouw in Nederland verbeteren. Eenheid in niveau voor de diverse klassen met doorlopende leerlijnen en een logisch promotie/degradatiemethodiek.

Deze speerpunten worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Bijscholing voor parcoursbouwers en TA’s eventing
Er worden in oktober drie bijscholingen georganiseerd voor PBC en TA’s. De inschrijving is open en per bijscholing is plaats voor maximaal 20 personen. De bijscholing wordt afgesloten met een toets en zijn in Hattem (een dag voor de wedstrijd en een dag na de wedstrijd) en in Barchem (een dag voor de wedstrijd)

Decentrale eventingbijeenkomsten
Het forum heeft het plan opgepakt om decentraal bijeenkomsten te houden over eventing. Voor deze bijeenkomsten worden secretariaten, hinderniscontroleurs, rekenkamermedewerkers, wedstrijdleiders, crossbouwers, stijljuryleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse thema’s, problemen, tips en trucs besproken. Tijdens de jaarlijkse kalendervergadering op 13 december zal om bespreekpunten gevraagd worden. Het voorstel is om met de drie noordelijke regio’s een pilot te starten. Dit wordt in de regiovergaderingen aangekondigd. De forumleden van de betreffende regio’s worden uiteraard bij de opzet en uitvoering betrokken.

Reglementswijzigingen 2018
De FEI heeft voorgesteld om de sterrenindeling van de eventingwedstrijden te wijzigen. Als dit in 2018 doorgaat, dan wordt het KNHS-reglement hierop aangepast. Het forum besluit even af te wachten of de wijziging inderdaad wordt doorgevoerd. Verschillende hebben er bij de FEI namelijk op aangedrongen om dit eerst verder uit te werken en nog een jaar te wachten. De kwalificaties van alle ruiters in de nationale database moeten bijvoorbeeld ook worden aangepast worden als het plan doorgaat. Een andere wijzigingen voor 2018 zijn aanpassingen door het gewijzigde protocol veterinaire keuring en de toepassing van de MIM-clip.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is op donderdag 30 november.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site of neem contact op met het eventingforumlid van de regio Noord-Brabant.

 
 

Bavaria Eventing Trofee

Bavaria wil de breedtesport en specifiek de discipline "Eventing" een platform bieden om zich te etaleren, bijdrage leveren aan het tillen naar een hoger plan van de Nederlandse eventingsport, stimuleren van talenten zowel paard als ruiters/ amazones.
Tevens wil Bavaria als blijk van waardering naar de fanatieke vrijwilligers, verenigingen en bestuursleden die het bedrijven van de Nederlandse eventingsport mogelijk maakt, de steun bieden die ze hard nodig hebben.

Enerzijds dus competitieve doeleinden, anderzijds ook sociale en maatschappelijke doeleinden.

Met de eventingsport is vaak het hele gezin gemoeid. Het bestaat uit 3 disciplines en duurt dan ook de gehele dag. Ouders en verzorgers zijn druk in de weer om zoon en/of dochter te ondersteunen deze gehele dag, als publiek familieleden, vrienden, collega ruiters en overige geïnteresseerden. Deze wedstrijden worden als een "familie" dag uit gezien.
Maar ook zeer zeker competitief. Doorzetten, winnen en verliezen het hoort er allemaal bij. Samen streven naar het voor ieders hoogst haalbare, daarnaast het delen van de gezamenlijke passie.

Kortom: Samen genieten van de mooie sport in de natuur met paarden, familie en vrienden!

Een lovend initiatief dat wij als KNHS Regio Noord-Brabant van harte steunen. Kijk bij Bavaria Eventing Trofee Reglement 2017 voor een summary van de inhoud van de competitie sponsoring.

Regio trainingen eventing seizoen 2017/2018

Om de Eventing te stimuleren worden in het winterseizoen 2017-2018  de volgende trainingen aangeboden aan leden van de KNHS Regio Noord-Brabant:

Kennismakingstraining Eventing op 4 november 2017
Tijdens deze kennismaking van totaal 90 minuten zullen René van de Loo en/of  Renske Kroeze de deelnemers  begeleiden in een terreintraining en zullen zij meer informatie verstrekken over de eventingsport. De kennismakingstrainingen worden gehouden op  crossterrein De Moeren te Zundert en Hermkus Hof te Merselo.
Het dragen van een bodyprotector en een veiligheidshelm is tijdens deze kennismaking verplicht.

Regio training Eventing

 

Deze training is opengesteld voor combinaties aan de eventingsport  (paarden of pony’s). Deelnemers aan de kennismakingstraining kunnen na overleg met de trainers ook opgeven voor deze trainingen. De training zal bestaan uit 4 terreintrainingen van 90 minuten, een theorie avond en als afsluiting een oefencross onder begeleiding van de trainers, Rene van der Loo en/of Renske Kroeze.
De exacte trainingslocaties worden bepaald na sluiting van de inschrijftermijn voor deelname aan deze trainingen. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, gezocht naar locaties in de regio van de deelnemers:
De trainingsdata zijn:
voor paarden                                                   voor pony’s
25-11-2017                                                       02-12-2017
09-12-2017                                                       16-12-2017
13-01-2018                                                       13-01-2018
03-02-2018                                                       27-01-2018
Indien de trainingen door weersomstandigheden niet door kunnen gaan zullen de trainingen verplaatst worden naar de volgende data:
voor paarden                                                   voor pony’s
23-12-2017                                                       23-12-2017
17-02-2018                                                       24-02-2018

De afsluitende oefencross staat voorlopig gepland op 03-03-2018.
De datum van de theorie avond wordt nog nader bepaald.
De groepen worden ingedeeld op niveau (klasse).

Het inschrijfgeld voor deze 4 trainingen, inclusief de theorie avond en deelname aan de  afsluitende oefencross bedraagt totaal € 125,-.
Per deelnemer wordt een deelname overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst dient voor aanvang van de trainingen ondertekend te worden en de factuur voor het inschrijfgeld dient voor de eerste training voldaan te zijn.
Het dragen van een bodyprotector en een veiligheidshelm is tijdens deze trainingen verplicht.

Aanmelden voor deze trainingen kan tot en met 11 november  2017 door het sturen van een mail aan het wedstrijdsecretariaat van de regio: wsnoordbrabant@gmail.com
Vermeld in de mail de volgende gegevens:

Combinatienummer:, Naam ruiter/amazone:, Adres:, Postcode en Woonplaats:, Telefoonnummer:, E-mailadres:, Naam pony/paard:, Categorie:, Klasse dressuur:, Klasse springen:, Klasse eventing.

Na 11 november  maken de trainers een indeling van de groepen en worden de deelnemers geïnformeerd over de tijd  en locatie waar de training gegeven wordt.