KNHS Noord-Brabant, Paardensport, dressuur

Contactinformatie van het bestuur en de kringen

Informatie van
het bestuur, kringen en commissies

Onderstaand vindt u de contactinformatie van onze bestuursleden, kringen en commissies.

Het regiobestuur

Voorzitter en ledenraadslid 
Jacques van der Harst
Nuland
Telefoon:073-6893927 of 06-10066801
E-mail: vanderharst@kpnplanet.nl

Vice voorzitter
Mirjam van Lanen
Uden
Telefoon: 0413-250258 of 06-54756644
E-mail: info@vanlanen.nl

Algemeen secretaris
Peter Timmers
Eindhoven
Telefoon: 040-2524383 of 06-12504816
E-mail: pac.timmers@hetnet.nl

Penningmeester
John Dielissen
Rosmalen
Telefoon:073-5212629 of 06-51488637
E-mail: dielissen.john@hetnet.nl
            penningmeester.knhsregionb@gmail.com

Bestuurslid
Ton van Overbeek
Nieuwkuijk
Telefoon: 06-22481446
E-mail: tonvanoverbeek@xs4all.nl

Portefeuillehouder recreatie
Bastian van den Ende
Tilburg
Telefoon: 
013-5904398
E-mail: bastian.vd.ende@gmail.com

Bestuurslid
Ad Mulders
Berghem
Telefoon: 06-54956012
E-mail: info@csnmedia.nl

Bestuurslid
Gert-Jan de Reus
Oosterhout

Telefoon: 06-40601433
E-mail: gjdereus@outlook.com

Bestuurslid 
Nicole Vergouwen
Breda
Telefoon: 06-19002168
Email: nicolevergouwen@live.nl


 

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdleiding Regiokampioenschappen

Fora leden

De kringen

Kring West Brabant
Eva de Jong
Telefoon: 06-51164513
E-mail: secretariaat@kringwestbrabant.nl

Kring de Baronie
Gerrie van Gorkom
Telefoon: 06-54336125
E-mail:g.van.gorkom@home.nl

Kring Eindhoven de Kempen
Stefanie Minkels
Telefoon: 06-55162127
E-mail: secretariaatkringedk@gmail.com

Kring Hart van Brabant
Ardy Koelen
Telefoon: 06-23909059
E-mail: A-Koelen@hotmail.com

Kring Helmond 
Marga van Otterdijk
Telefoon: 0493-560215
E-mail: margavanotterdijk@gmail.com 

Kring Noord Oost Brabant
Fons Nabuurs
Telefoon: 06-83647523
E-mail:kring.NOBrabant@gmail.com

Vetrouwenscommissie

Secretariaat Vertrouwenscommissie Regio Noord Brabant:
Mw. Bep van Haaren – Bruurs  
e-mail: bep.van.haaren@tele2.nl

Vergaderdata KNHS Regio Noord-Brabant

Regiobestuurvergaderingen
07 januari 2019
04 februari 2019
04 maart 2019
01 april 2019
06 mei 2019
03 juni 2019
01 juli 2019
05 augustus 2019
02 september 2019
07 oktober 2019
04 november 2019
02 december 2019

Ledenvergaderingen
Woensdag 24 april 2019 voorjaarsvergadering in Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren
Woensdag 30 oktober 2019 najaarsvergadering in Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren