KNHS Noord-Brabant, Paardensport, dressuur

Contactinformatie van het bestuur en de kringen

Informatie van
het bestuur, kringen en commissies

Onderstaand vindt u de contactinformatie van onze bestuursleden, kringen en commissies.

Het regiobestuur

Voorzitter en ledenraadslid 
Jacques van der Harst
Nuland
Telefoon:073-6893927 of 06-10066801
E-mail: vanderharst@kpnplanet.nl

Vice voorzitter
Mirjam van Lanen
Uden
Telefoon: 0413-250258 of 06-54756644
E-mail: info@vanlanen.nl

Algemeen secretaris
Peter Timmers
Eindhoven
Telefoon: 040-2524383 of 06-12504816
E-mail: pac.timmers@hetnet.nl

Penningmeester
John Dielissen
Rosmalen
Telefoon:073-5212629 of 06-51488637
E-mail: dielissen.john@hetnet.nl
            penningmeester.knhsregionb@gmail.com

Bestuurslid
Ton van Overbeek
Nieuwkuijk
Telefoon: 06-22481446
E-mail: tonvanoverbeek@xs4all.nl

Portefeuillehouder recreatie
Bastian van den Ende
Telefoon: 
06-51062119 
E-mail: bastian.vd.ende@gmail.com

Bestuurslid
Ad Mulders
Berghem
Telefoon: 06-54956012
E-mail: info@csnmedia.nl

Bestuurslid
Gert-Jan de Reus
Oosterhout

Telefoon: 06-40601433
E-mail: gjdereus@outlook.com

Bestuurslid 
Nicole Vergouwen
Breda
Telefoon: 06-19002168
Email: nicolevergouwen@live.nl


 

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdleiding Regiokampioenschappen

Fora leden

De kringen

Kring West Brabant
Eva de Jong
Telefoon: 06-51164513
E-mail: secretariaat@kringwestbrabant.nl

Kring de Baronie
Gerrie van Gorkom
Telefoon: 06-54336125
E-mail:g.van.gorkom@home.nl

Kring Eindhoven de Kempen
Stefanie Minkels
Telefoon: 06-55162127
E-mail: secretariaatkringedk@gmail.com

Kring Hart van Brabant
Ardy Koelen
Telefoon: 06-23909059
E-mail: A-Koelen@hotmail.com

Kring Helmond 
Marga van Otterdijk
Telefoon: 0493-560215
E-mail: margavanotterdijk@gmail.com 

Kring Noord Oost Brabant
Fons Nabuurs
Telefoon: 06-83647523
E-mail:kring.NOBrabant@gmail.com

Vetrouwenscommissie

Secretariaat Vertrouwenscommissie Regio Noord Brabant:
Mw. Bep van Haaren – Bruurs  
e-mail: bep.van.haaren@tele2.nl

Vergaderdata KNHS Regio Noord-Brabant

Regiobestuurvergaderingen
08 januari 2018
05 februari 2018
05 maart 2018
09 april 2018
07 mei 2018
4 juni 2018
25 juni 2018
06 augustus 2018
03 september 2018
01 oktober 2018
05 november 2018
03 december 2018

Ledenvergaderingen
29 maart 2018 voorjaarsvergadering in Café ’t Draaiboompje, Moergestel
1 november 2018 najaarsvergadering in Café ’t Draaiboompje, Moergestel