KNHS Regio Noord-Brabant

KNHS Regio Noord-Brabant

Paardensport, dressuur

Op deze site vindt u informatie over KNHS Regio Noord-Brabant: wedstrijdkalender, standen, bestuursleden, adressen van kringen en meer.

Sponsoring KNHS regio Noord Brabant

De KNHS Regio Noord Brabant is  op zoek naar een sponsor voor de paarden- en ponydekens voor de Brabantse kampioenen indoor en outdoor. Ook andere vormen van sponsoring zijn mogelijk.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de sponsormogelijkhedenm, neem dan contact op met het secretariaat van de regio

PAVO KNHS Belofteplan Regio Noord Brabant

Op woensdag 4 mei 2016 hebben de deelnemers aan het PAVO KNHS belofteplan van de Regio Noord Brabant met hun ouders/begeleiders een bezoek gebracht aan Dressuurstal van Baalen in Brakel.

Coby van Baalen vertelde de deelnemers hoe zij zich van meisje met een grote liefde voor de pony’s en paarden ontwikkeld heeft tot Grand Prix amazone. Ook vertelde Coby de aanwezigen over het ontstaan van Dressuurstal van Baalen.
Vervolgens kregen alle aanwezigen in groepjes een rondleiding over het bedrijf.
De middag werd afgesloten met een dressuurclinic  met medewerking van ruiters en amazones van dressuurstal van Baalen en een springclinic met en door de trainers van het belofteplan.

De voorzitter van de Regio Noord Brabant benadrukte nog maar eens dat het voor het behouden van een goede brede top in de Nederlandse Paardensport belangrijk is dat er een nog bredere basis ontstaat waar talent de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Zonder goede en vooral enthousiaste coaches is dit echter niet mogelijk. Zij investeren veel tijd in dit initiatief. Zij moeten dit doen uit idealisme en liefde voor de sport en geloof in het doel: Talentontwikkeling.
Naast dank aan de sponsor PAVO sprak de voorzitter ook zijn oprechte dank uit aan het opperhoofd en motor achter dit initiatief Marion Schreuder en de trainers dressuur Marrigje van Baalen, Robin Beekink, Suzan van Deursen, Michelle van Lanen en Karen Nijvelt en de springtrainers Jack Ansems, Teun van de Broek en Joep Raijmakers. 

Gouden speld voor Annelies Pen

Tijdens de algemene ledenvergadering van KNHS Regio Noord Brabant op 31 maart 2016 heeft KNHS-bestuurslid Max Bentum de gouden speld uitgereikt aan Annelies Pen die op deze avond afscheid nam als voorzitter van de Regio.
Annelies heeft zich gedurende vele jaren ingezet als voorzitter van de kring, bestuurslid en voorzitter van de regio en zij had zitting in de Ledenraad van de KNHS.
Het staande applaus van de vergadering maakte duidelijk dat deze onderscheiding haar van harte gegund is.