KNHS Regio Noord-Brabant

Paardensport, dressuur

KNHS Regio Noord-Brabant

Op deze site vindt u informatie over KNHS Regio Noord-Brabant: wedstrijdkalender, standen, bestuursleden, adressen van kringen en meer.

Vacature Lid van het Springforum

 Wegens tijdgebrek van de huidige afgevaardigde naar het KNHS Springforum zoeken wij een enthousiaste persoon voor de functie Lid van het Springforum namens de KNHS-regio Noord-Brabant

De KNHS is er voor u!

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. Daarom krijgt iedere paardensportdiscipline een eigen overlegorgaan, een Sportforum, met ruime bevoegdheden.

Voor het forum Springen zijn wij op zoek naar een persoon, die:

Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, betrokken is bij de springsport,    de sport goed kent en weet wat er leeft in de regio Noord-Brabant;

Als vertegenwoordiger in de regio en in Ermelo de tak van sport op de best b    mogelijke manier aansturen, dit binnen het beleid waarbij onder meer    paardenwelzijn, diergezondheid, veiligheid en faire sport voorop staan.

Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, het totaalbelang van de sport laten prevaleren en samen met anderen zorgdragen voor implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de discipline.

Een forum vergadert circa viermaal per jaar op nationaal niveau. En daarnaast nog enige malen in de Regio voor overleg met het bestuur en de kringafgevaardigden. De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht. U ontvangt een onkostenvergoeding.

Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteit beschikt meldt u dan nu aan als:


Kandidaat voor het Springforum namens KNHS regio Noord-Brabant

Ja, ik ben graag kandidaat voor het springforum!

Stuur dan een e-mail voor 1 februari 2018  naar de secretaris van uw regiobestuur. pac.timmers@hetnet.nl  Zet daarin waarom u denkt dat u de geschikte persoon voor deze functie bent. Een sollicitatiegesprek kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.

Wilt u meer weten over deze functie?

Neem contact op met de secretaris (Peter Timmers) van het Regiobestuur. pac.timmers@hetnet.nl

PARA dressuur wedstrijden en training

De KNHS Regio Noord-Brabant is voornemens om in samenwerking met organisatoren van indoor en outdoor wedstrijden rubrieken uit te schrijven voor ruiters en amazones met een lichamelijke beperking (paradressuur).
Het betreft hier wedstrijden voor ruiters en amazones die lid zijn van een vereniging in de Regio Noord-Brabant en in het bezit van een door de KNHS uitgegeven classificatie pas.

Tevens willen wij als er interesse voor is trainingen gaan verzorgen voor bestaande of aspirant para dressuur combinaties al dan niet in het bezit van een classificatie pas.

Nederland doet internationaal mee aan de top van deze sport en kan versterking gebruiken zodat we in de toekomst ook verzekerd blijven van successen.

Laat ons s.v.p. weten of je hiervoor interesse hebt.

Reacties per mail aan het secretariaat van KNHS Regio Noord Brabant: pac.timmers@hetnet.nl