KNHS Regio Noord-Brabant

Paardensport, dressuur

KNHS Regio Noord-Brabant

Op deze site vindt u informatie over KNHS Regio Noord-Brabant: wedstrijdkalender, standen, bestuursleden, adressen van kringen en meer.

Dekensponsors KNHS regio Noord Brabant

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden van de KNHS Regio Noord Brabant  neem dan contact op met het secretariaat van de regio

Gouden speld voor Annelies Pen

Tijdens de algemene ledenvergadering van KNHS Regio Noord Brabant op 31 maart 2016 heeft KNHS-bestuurslid Max Bentum de gouden speld uitgereikt aan Annelies Pen die op deze avond afscheid nam als voorzitter van de Regio.
Annelies heeft zich gedurende vele jaren ingezet als voorzitter van de kring, bestuurslid en voorzitter van de regio en zij had zitting in de Ledenraad van de KNHS.
Het staande applaus van de vergadering maakte duidelijk dat deze onderscheiding haar van harte gegund is. 

Vacatures regiobestuur

Vanwege het aftreden van een tweetal Regiobestuursleden op de komende Najaarsvergadering, 20 oktober2016, ontstaan er een tweetal vacatures binnen het Regiobestuur. Het betreft hier het aftreden van de vertegenwoordiger van Kring West Brabant en de penningmeester.
De vacatures stan hieronder vermeld.
Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meldt u dan nu aan als kandidaat Bestuurslid van de Regio of Kandidaat Penningmeester van de Regio

U kunt voor 15 september 2016 een e-mail met uw motivatie sturen naar de secretaris van de regio de heer P. Timmers: pac.timmers@hetnet.nlEen gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.  Bestuursleden van de regio worden op de Najaarsvergadering middels een stemming in functie gekozen.